Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Arrow

Budowanie efektywnej współpracy w pracy projektowej

Arrow

Zarządzanie projektami dla zaawansowanych

Arrow

Zarządzanie projektami – ciągłe doskonalenie w tym obszarze

Arrow

Skuteczny Mistrz Produkcji w obecnej sytuacji

Arrow

Efektywna współpraca w zespole zróżnicowanym wiekowo

Arrow

Awans na stanowisko menedżerskie – praktyczna wiedza dla nowo mianowanego menedżera

Arrow

Jak skutecznie i profesjonalnie przekazywać wiedzę w zespole – warsztaty dla trenerów wewnętrznych

Arrow

Jak z grupy indywidualistów zbudować zespół i sprawić, aby efektywnie działał

Arrow

Doskonalenie umiejętności efektywnego przeprowadzania prezentacji i wystąpień publicznych

Arrow

Efektywna komunikacja z pracownikami produkcyjnymi

Arrow

Skuteczny menedżer – jak efektywnie pozapłacowo motywować jednostkę i zespół

Arrow

Indywidualny system kontroli stresu – skuteczne narzędzie doskonalenia pracy menedżera

Arrow

Narzędzia i techniki doskonalenia komunikacji wewnętrznej w firmie – warsztaty dla menedżerów

Arrow

Psychologiczne aspekty kontrolowania i oceniania – jak uzyskać zakładany efekt działań i nie demotywować pracowników

Arrow

Skuteczne zarządzanie zespołem produkcyjnym

Arrow

Trudne sytuacje komunikacyjne

Arrow

OKR (Objectives, Key Results) – czyli zwinna i skuteczna forma Zarządzania przez Cele

Arrow

Jak skutecznie zarządzać pracownikami w procesie zmian w firmie: planowanie, angażowanie, realizacja, monitoring, ocena

Arrow

Jak efektywnie zarządzać zmianami w firmie

Arrow

Jak skutecznie prowadzić coaching menedżerski dla pracowników

Arrow

Kluczowe kompetencje Lidera – jak je rozwijać i wzmacniać

Arrow

Od menedżera do przywódcy – jak realizować wyznaczone przez firmę cele z zaangażowaniem zespołu

Arrow

Skuteczna motywacja pracowników produkcji

Arrow

Zwiększanie zaangażowania pracowników z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi Lean

Arrow

Skuteczny Szef Zespołu w firmie produkcyjnej

Arrow

Zakładowe Akademie Rozwoju – jak szkolić pracowników wykorzystując wewnętrzne kompetencje

Arrow

Warsztat dla Trenerów Wewnętrznych – jak celnie przekazywać wiedzę pracownikom

Arrow

Efektywne prowadzenie szkoleń dla pracowników produkcji z metodą TWI

Arrow

Asertywność menedżerska i jej wpływ na realizację celów pracowników

Arrow

Skuteczne techniki udzielania informacji zwrotnej

Arrow

Wybrane techniki zwiększania efektywności zespołu

Arrow

Narzędzia zarządzania konfliktem w zespole

Arrow

Wybrane narzędzia reakcji w trudnych sytuacjach menedżerskich

Arrow

Strategiczna rola Działu Personalnego firmy w skutecznym zapobieganiu nadużyciom oraz w postępowaniu w przypadku ich wykrycia

Arrow

Doskonalenie rozmów absencyjnych

Arrow

Absencja – jakie rozwiązania skutecznie wpływają na jej obniżenie

Arrow

Narzędzia analizy i optymalizacji planowania czasu pracy

Arrow

Elastyczne zarządzanie czasem pracy na produkcji

Arrow

Prawo pracy

Arrow

Negocjacje ze związkami zawodowymi

Arrow

Skuteczna współpraca ze związkami zawodowymi

Arrow

Budowanie skutecznej polityki wynagrodzeń w firmie

Arrow

Zarządzanie talentami w organizacji

Arrow

Skuteczna analiza potrzeb szkoleniowych i optymalne planowanie szkoleń w firmie

Arrow

HR Improvement – przykłady wdrożeń

Arrow

Wskaźniki HR

Arrow

Skuteczna motywacja pracowników

Arrow

Onbording – jak w przyjazny i efektywny sposób wprowadzić do firmy nowego pracownika – również online

Arrow

Tworzenie skutecznych programów adaptacyjnych dla nowych pracowników

Arrow

Realizacja procesu Assessment Center (AC) krok po kroku

Arrow

Skuteczna rekrutacja, selekcja i onboarding pracowników

Arrow