Kontakt

GBI Partners Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 22A/95
02-703 Warszawa
Polska

Wyświetl mapę »
+48 22 458 66 11

NIP: 521-32-48-465
REGON: 015515296
KRS: 0000169254, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Formularz kontaktowy