Analytical QbD

Arrow

Aparatura kontrolno-pomiarowa, w tym szkło miarowe – typy, kwalifikacja, wytyczne, sposób postępowania

Arrow

Badania degradacyjne

Arrow

Badania stabilności produktów od momentu powstania substancji do badań klinicznych

Arrow

Badania biorównoważności w rozwoju leku generycznego – praktyczne aspekty planowania, wykonania i oceny

Arrow

Badanie szybkości uwalniania substancji leczniczej z postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu

Arrow

Dokumentacja rejestracyjna w formacie CTD

Arrow

Doskonalenie procesu i jakości produktu oraz zarządzanie działaniami naprawczymi, korygującymi i odchyleniami

Arrow

Działania wyjaśniające i identyfikacja przyczyn problemu w laboratoriach Kontroli Jakości

Arrow

Efektywne zarządzanie laboratorium analitycznym

Arrow

Elementy Lean Manufacturing w laboratorium Kontroli Jakości

Arrow

Farmaceutyczny system jakości

Arrow

Farmakokinetyka

Arrow

GDP – Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Arrow

GLP – Dobra Praktyka Laboratoryjna

Arrow

GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania / GMP dla R&D

Arrow

GMP z perspektywy nadzoru farmaceutycznego – czyli dobra strategia i aktualne trendy

Arrow

GMP/GDP/GLP dla kadry zarządzającej

Arrow

Integralność danych

Arrow

Kierowanie projektami R&D

Arrow

Kontrola i zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym

Arrow

Kwalifikacja dostawców

Arrow

Nowy Aneks 21 GMP dla importerów okiem doświadczonego inspektora

Arrow

Lessons learned – system zarządzania wiedzą na przykładzie wdrożenia w działach R&D grupy farmaceutycznej

Arrow

Metody optymalizacji badań stabilności

Arrow

Metody zarządzania i postępowania z wzorcami – wzorce referencyjne, wyznaczanie mocy wzorców, stabilność roztworów i odczynników.

Arrow

Produkcja i analizy kontraktowe

Arrow

Przygotowanie do inspekcji GIF / FDA

Arrow

Walidacja transportu

Arrow

Wyzwania stojące przed działami R&D – zwiększenie efektywności pracy działu R&D i zdefiniowanie roli zapewnienia jakości w procesie rozwojowym

Arrow

Zarządzanie portfelem projektów rozwojowych

Arrow

Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w farmacji

Arrow

Zarządzanie zmianą w farmacji

Arrow

Zmiany po-rejestracyjne CEP ASMF

Arrow