W trakcie naszego szkolenia online otrzymacie Państwo bardzo praktyczną wiedzę, którą od razu po szkoleniu będziecie mogli zastosować w swoich firmach, m.in. z następujących obszarów:

 • Komunikacja behawioralna – nowe podejście w relacji z pracownikami
 • Utrwalanie zachowań poprzez przykład i proces uczenia się – metody „non verbal”
 • Jak tworzyć kulturę bezpieczeństwa oraz wzmacniać oczekiwane postawy z wykorzystaniem technik behawioralnych
 • Wybór narzędzi komunikacji dla różnych profili psychologiczno-nawykowych pracowników – ćwiczenia praktyczne na 12 przykładach po wcześniejszym przesłaniu materiału treningowego
 • Komunikacja w czasie pandemii Covid-19 – analiza benchmarkingowa działań podejmowanych w zakładach produkcyjnych z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych
 • Proces tworzenia wartości – podstawa metod behawioralnych w zmianie zachowań
 • Audyty behawioralne – krok w przyszłość w zarządzaniu bezpieczeństwem

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 31 marca:

 • 1251 PLN + 23% VAT
  1-2 osoby
 • 1181 PLN + 23% VAT
  3 lub więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 1 kwietnia:

 • 1390 PLN + 23% VAT
  1-2 osoby z firmy
 • 1251 PLN + 23% VAT
  3 lub więcej osób z firmy