Komunikacja behawioralna w zarządzaniu bezpieczeństwem w obecnej sytuacji

W trakcie naszego szkolenia online otrzymacie Państwo bardzo praktyczną wiedzę, którą od razu po szkoleniu będziecie mogli zastosować w swoich firmach, m.in. z następujących obszarów:

  • Komunikacja behawioralna – nowe podejście w relacji z pracownikami
  • Utrwalanie zachowań poprzez przykład i proces uczenia się – metody „non verbal”
  • Jak tworzyć kulturę bezpieczeństwa oraz wzmacniać oczekiwane postawy z wykorzystaniem technik behawioralnych
  • Wybór narzędzi komunikacji dla różnych profili psychologiczno-nawykowych pracowników – ćwiczenia praktyczne na 12 przykładach po wcześniejszym przesłaniu materiału treningowego
  • Komunikacja w czasie pandemii Covid-19 – analiza benchmarkingowa działań podejmowanych w zakładach produkcyjnych z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych
  • Proces tworzenia wartości – podstawa metod behawioralnych w zmianie zachowań
  • Audyty behawioralne – krok w przyszłość w zarządzaniu bezpieczeństwem